Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Песен за най-висша съдба за децата на Земята

Послание на Хаторите чрез Том Кениън

Ние предлагаме тази звукова медитация като инструмент за онези, които искат да помогнат на бъдещите поколения от човешки същества на вашата Земя.

Този метод се основава на ритуал, който правим, когато се роди нов Хатор. Неговите или нейните родители и всички роднини пеят Песен за най-висша съдба , която се пее на детето, за да създаде хармонично поле от намерение, което ще следва детето през целия му живот като Хаторско същество. Намерението е това същество да има дълбок и безпрепятствен достъп до неговите или нейните духовни сили и когато животът му/и представи предизвикателствата на съществуването в дуалистична вселена, този дълбок извор на сила да може да бъде привлечен по-лесно.

Тъй като размишляваме върху бъдещето на Земята и необикновените обстоятелства, изправящи се пред  децата, които ще се въплътят на вашата планета, сме обхванати от съчувствие да изпеем тази песен за тях по абсолютно същия начин, както пеем Песен за най-висша съдба на нашите собствени деца.

Поради все по-нарастващия брой и интензитет на Хаотичните Възли, които се разгръщат сега и които ще продължат да се разгръщат на вашата планета, бъдещето на човечеството е в състояние на бърза и радикална трансформация. Съществата, които се въплъщават в такива условия, ще се изправят пред безпрецедентни физически, умствени, емоционални и духовни предизвикателства.

От наша гледна точка, „целта на живота“  е да предложи поле за изразяване, където съществото може да открие неговата или нейната по-дълбока природа под напрежението на съществуването , за да развие по-висши духовни качества и способности, които той или тя ще пренесе в други животи, както и в други измерения на реалността, които са транс-биологични, което означава реалности на въплъщение, съставени повече от светлина, отколкото от материя.

Ако резонирате с намерението на тази звукова медитация, ние ви приканваме да я използвате, когато чувствате за необходимо. По самата си природа, тази звукова медитация клони към прибавяне на изцеление и комфорт към тези, които работят с нея. Когато слушате звуковите кодове – знайте, че без каквото и да е действие от ваша страна, те активират и привличат огромната, мистериозна и безкрайна матрица на съзнание, както то се изразява в ограничената реалност на сегашното ви физическо въплъщение.

Позволете на вниманието си да си почива в сърдечната ви чакра / в центъра на гръдния ви кош/ и си представете – по естествен за вас начин – че всички бъдещи поколения деца , родени на тази Земя, са пред вас. Това наистина ще е много голям брой същества. Много от тях ще са от различни от вашите  културни реалности и раси. Просто ги обхванете във вашето осъзнаване. Това е първата стъпка : просто да сте наясно с тяхното съществуване във вашето живо въображение.

Следващата стъпка е да добавите хармония, която ще помогне за поддържането им в бъдещото разгръщане на живота им. Изпратете им чувство за смелост, комфорт и признателност / ако не и благодарност/, заради голямата задача, която ще поемат чрез въплъщението си в свят, който преминава през такава промяна и трансформация.

Някои от вас може от време на време да се почувстват обхванати от страх, отчаяние, съжаление и други емоции, свързани със собствените ви тревоги за бъдещето. Ако във вас изникнат такива чувства, прекъснете връзката с поддържането на образа на бъдещите деца на Земята пред себе си. Вместо това се фокусирайте върху сърдечната си чакра и позволете на звуковите кодове да трансформират собствената ви болка и безпокойство относно бъдещето. Просто останете със звуковите кодове и позволете на чувствата, които изникват, да присъстват, без да се опитвате да променяте тези емоции по никакъв начин. В крайна сметка обединението на вашата осъзнатост и емоционалната ви болка заедно с енергиите на звуковите кодове ще трансформира тези чувства и ще създаде различно емоционално пространство за вас. Може да имате нужда да работите със звуковите кодове по този начин няколко пъти и многократно да „ чистите“ собствените си негативни впечатления относно бъдещето.

Не работете със звуковата медитация като средство да изпратите позитивно намерение към бъдещите поколения, докато не се изчистите емоционално.

От жизненоважно значение е да разберете, че е необходимо да постигнете определена степен на духовно майсторство, за да поддържате вибрационното поле, което е необходимо, за да включите позитивно намерение. Убедете се, че можете да задържите това ниво на позитивност в продължение на звуковата медитация.

Ако чувствате , че не можете да поддържате това позитивно вибрационно поле във вашата емоционална реалност, работете със звуковите кодове с единствената цел да се изчистите, както описахме по-горе. Направете това фокуса на вашата медитация, вместо да изпращате позитивно намерение на бъдещите поколения. Когато сте изчистили достатъчно емоционален материал, за да поддържате позитивно пространство в продължение на медитацията, тогава не се колебайте да го ангажирате в полза на бъдещите поколения.

Има моменти в потока на времето, когато ще има по-голяма полза да работите с медитацията като средство да генерирате позитивно влияние за бъдещите поколения. Ако чувствате връзка с тази работа, ще усетите кога е моментът. Като цяло, космическите положения като Нова Луна, Пълна Луна и другите значими космически подравнявания предоставят силно продуктивни възможности за работа с тази звукова медитация.

За тези от вас, които чувстват призив да работят редовно с тази медитация, ние ви благодарим от името на децата на Земята и всички бъдещи поколения.

От наша гледна точка цялото съзнание в космоса, независимо какви форми може да приеме, е част от сложно взаимно свързано везмо от светлина и енергия.

Промяна в който и да е район от космоса влияе на други райони. По този начин, вие , които работите с тази звукова медитация, за да изпратите позитивно намерение, знайте със сигурност, че добавяте семена от полезни излъчвания в огромния гоблен на живота.

Нека всички същества да бъдат изцелени и издигнати, за да знаят, че, без изключение, са живото въплъщение на Великата Мистерия и нека животът им да бъде благословен от това осъзнаване.

Хаторите
21 октомври 2019г.

Мисли и наблюдения на Том

Тази звукова медитация е обезоръжаващо проста и след като работих с нея многократно, мога да потвърдя коментара на Хаторите, че:

„ тази звукова медитация клони към прибавяне на изцеление и комфорт към тези, които работят с нея“.

Няколко пъти бях разстроен от световните събития и реших да работя с медитацията. Всеки път усещах, че влизам в по-отворено, изобретателно и мирно духовно/емоционално състояние.

Тази звукова медитация е дълга 13:51 минути и е цялата автентична звукова медитация, така както беше представена в заключителната сесия на семинара в Сиатъл, Вашингтон през 2018г. , наречен „ Светещите“.

След като получих това съобщение, зададох на моите ментори Хатори няколко въпроса, които, мисля, че биха могли да зададат някои от тези, които четат това съобщение.

На първо място, докато те се обръщаха към онези деца, които ще се въплъщават в бъдеще, те в никаква степен не се обърнаха към онези, които сега са деца. Може ли тази медитация да се насочи към онези, които вече са се въплътили и все още са в детска възраст? Краткият отговор е „да“, но внимателно. Важно е да разберете, че не бива да налагате никакви мисъл-форми, вярвания или планове на получателите на тази медитация. Единствената цел на тази медитация е да ги свърже със собствените им духовни сили и ресурси – не, пак повтарям, не налагайте никое от тези неща върху тях.

Тъй като очаквах много имейли от любителите на животни, попитах моите наставници дали тази медитация също би могла да се използва, за да се насочи позитивно намерение към животните, които ще се въплътят на тази планета. Техният коментар беше категорично „ да“. Всъщност, те казаха, че някои животински духове са по-напреднали от някои човешки духове и тъй като всички съзнателни същества ще бъдат засегнати от планетарните трансформации, в които сега навлизаме, звуковата медитация бе нещо много полезно да се направи и за животинското царство. Те казаха, че, ако решите да насочите позитивно намерение към животните и човешките същества, това трябва да се направи в отделни сесии.

Следващият им коментар беше относно духовното синхронизиране. Според Хаторите, някои хора се чувстват по-близки с животните, отколкото с хората и ако такъв е случаят, тогава просто приемете това предпочитание и използвайте медитацията, за да работите единствено с животинското царство.

Последният им коментар на тази тема за мен беше доста интересен. Те казаха, че онези, които използват медитацията, за да работят само с животинското царство в крайна сметка може да открият усещане за неочаквано състрадание, което изниква в тях спрямо човешките същества като цяло, тъй като много / ако не и повечето/ хора са дълбоко ранени от възприетото от тях разделение от животинското царство и от липсата на взаимодействие с царството на животинските духове.

Накрая, открих, че тези звукови кодове имат някои интересни свойства.

Споменавам това за тези от вас, които са лечители със звук, изследователи на психоакустиката и/или психонавти на ума.

Звуковите кодове конкретно на тази звукова медитация са изложени в необичайни хармонични и пространствени връзки. Вярвам, че тези хармонични и пространствени връзки са отчасти отговорни за квантовите колебания и многоизмерните ротационни полета от фина енергия, които генерират минутни енергийни червейни дупки. Освен това смятам, че именно чрез тези безкрайно малки червейни дупки или Айнщайн-Розенберг Мостове ние успяваме да създадем положителен генератор на намерения за бъдещите поколения.

Въпреки че единственият фокус на тази звукова медитация е да е от полза на неродените поколения, вярвам, че ние също така създаваме положителен ефект за себе си чрез акта на обслужването на по-висше добро, което е отвъд нашия собствен интерес.

Кликнете тук, за да слушате или изтеглите звукова медитация Песен за най-висша съдба за децата на Земята. Click here to listen to and/or download A Song of Highest Destiny for the Children of Earth

Превод: Tauno

Всички права запазени

©2019 Tom Kenyon      All Rights Reserved    www.tomkenyon.com
You may share or post this message in any media you wish so long as you do not charge for it, alter it in any way, give credit to the author and include this entire copyright notice. Unlike the written portion of this message, the sound meditation may not be posted on any social media or Internet site without the written permission of the author.