Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Хаторски Поток от Светлина

Хаторска звукова медитация чрез Том Кениън

Хаторите ме молиха да публикувам тази звукова медитация в продължение на седмици, защото много хора изпитват голям стрес и ще продължат да го изпитват в живота си.

Тази звукова медитация е нежна и фина, но ползите от нея са големи, тя ви позволява нежно да освободите напрежението, което се дължи на настоящите ви условия, и ако изберете да работите с нея още , тя може да ви помогне да освободите негативност от миналото.

Медитацията е дълга 12 минути и е най-добре да се слуша на слушалки. Ако имате място, предлагам ви да легнете и да сложите краката си така, че да са по-високо от главата ви и гръдния ви кош, тъй като тази позиция ще ви помогне да релаксирате по-дълбоко.

Вдишвайте бавно и дълбоко и издишвайте нежно и леко и всяко издишване да е по-отпуснато от предишното.

Звуците, които изграждат медитацията, са от поток, който тече на острова, където живея, заедно със звуците на Хаторите, които са аналог  от светлинните реалности за освобождаване на стрес и активиране на мрежите от светлина в тялото ви.

Когато слушате тази медитация, представете си , че поток течна Светлина тече през вас от върха на главата ви надолу през тялото ви и от стъпалата и ръцете нежно отнася стреса и напрежението.

Поддържайте фокуса си върху физическото си тяло, докато слушате звуците на потока и звуците на Хаторите. Като правите това вие ще позволите на вибрационната целебна енергия и освобождаване да се придвижат дълбоко в органите ви и други области на тялото ви, които може да са напрегнати и потиснати.

Предлагам ви да си починете няколко минути със затворени очи след слушането, за да усетите фините енергии, които са били освободени във вас. Можете да повторите това колкото желаете и да слушате медитацията колкото време искате.

Натиснете тук, Click here , за да слушате или да изтеглите Звукова Медитация Хаторски Поток от Светлина.

Допълнителна информация

Звукова Медитация Хаторски Поток от Светлина е извлечена от по-голяма звукова медитация, която се появява в комплект  от семинар, дискът се нарича Биофотонен Човек.

Превод:Tauno

©2015 Tom Kenyon All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it in any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While the written content of this message may be shared, the sound meditation may not be shared or posted in any media or on any website without the written consent of the author.