Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Познавателни и емоционални предизвикателства по време на Хаотични възли

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

*Бележка: Това послание разглежда специфични промени, които се случват във връзка с Хаотични възли. Според Хаторите, Хаотичен възел настъпва, когато хаотични събития в паралелни и привидно несвързани райони от космоса (включително и Земята) си взаимодействат, което на свой ред генерира повече хаотични събития. Когато Хаотичен възел се усили, засегнати са много области от нашето Земно съществуване.

По самата си природа всички Хаотични възли са предизвикателни за биологичните системи. Специално този Хаотичен възел е особено предизвикателен поради многото фактори, които споменахме в предишното Планетарно Послание. Макар че предизвикателствата към екосистемата ви, финансовите ви системи и културните институции се засилват, в това съобщение ние ще се фокусираме върху една специфична област – памет и познавателна функция.

Ускореното ескалиране на настоящия Хаотичен възел се стимулира от промяна в магнитното поле на вашето Слънце – обръщане на магнитните му полюси, по-точно. Това е циклично явление и се случва приблизително през 11 години. Това поредно изместване на магнитните полета на вашето Слънце скоро наближава и това ще доведе до поредица от забележителни енергии.

Благодарение на тясната връзка между магнитните полета на вашите Земя и Слънце вие сте хванати във вид космическо менгеме. Това се дължи на факта, че паметта е функция на магнитни полета – и вътрешни магнитни полета, генерирани от нервната ви система, и външни магнитни полета като това на Земята. Освен това човешката памет е основно повлияна от магнитното поле на Слънцето.

Благодарение на факта, че магнитните полета и на Земята, и на Слънцето са непостоянни, вие може да изпитате познавателни предизвикателства. Тези предизвикателства може да се появят като временни проблеми с краткосрочната памет, неспособност да подреждате задачите по начините, по които сте свикнали, и тенденция към емоционална неустойчивост или нестабилност, особено през периоди на високи колебания в Земните и Слънчевите магнитни полета.

Енергийното взаимодействие между магнитното поле на Слънцето и това на Земята е истински сложна и привлекателна територия за изследване. Но за целта на това съобщение, което по своето естество е практично, няма да се впускаме в подробности за това взаимодействие. Но нека обобщим тази сложна връзка между Слънцето и Земята по този начин – вашето Слънце е повлияно от Централното Слънце на вашата галактика, което на свой ред е черна дупка. Тази черна дупка изхвърля различни форми на енергия във вашата галактика, която след това преминава през слънчевата ви система и пряко влияе върху вашето Слънце. Следователно има каскада от енергия от вашето Слънце към вашата Земя и така от наша гледна точка, колебанията на магнитните полета на вашите Слънце и Земя са ускорявани от Централното Слънце на вашата галактика. Като човешки същества, като биологични организми, вие сте силно повлияни от този космически процес.

Тъй като настоящият Хаотичен възел ескалира още, много от вас ще изпитат повече познавателни смущения и емоционална нестабилност или обърканост. Тези състояния на дисбаланс могат да продължат няколко минути, няколко часа или в случай на големи колебания, това може да продължи с дни. Това са наистина предизвикателни времена за въплътените същества на вашата Земя.

Това, което искаме да споделим с вас в това съобщение, е проста, практична и високо ефективна техника за възвръщане на баланса и равновесието в невронните пътеки на мозъка ви. Мислете за това като за противоположна сила на хаоса. Този метод изисква само три минути от вашето време. Ако използвате тази техника няколко пъти на ден, ще откриете, че тя установява някакъв баланс. Можете да повтаряте тази техника през деня, когато искате, особено, когато се чувствате нестабилни или изправени пред познавателно предизвикателство. Ние не предлагаме вие да използвате този метод преди сън, тъй като той е с цел да оживи умствените ви процеси, а това може да предизвика проблеми със съня.

Методът

Този метод използва праничния ви тунел, който се простира от коронната чакра на главата ви надолу през центъра на тялото ви до перинеума, който е разположен по средата между ануса ви и гениталиите ви. Този канал (т.е. праничнитя ви тунел ) следва централната ос на магнитното поле на вашето тяло.

Ако доближите палеца си и първия или втория пръст заедно и оформите кръг, това е приблизително размера на праничния ви тунел. Този енергиен канал е проводник за връзка между небесните и земните енергии.

Друга част от метода използва платонична фигура, наречена октахедрон. Октахедрон е осем-стенна фигура, която по същество е две квадратни пирамиди, които са свързани в основите си. Октахедроните естествено се появяват в много кристални и молекулярни структури. Ние обяснихме октахедроните в предишни послания, особено когато дискутирахме Холона на Баланса. На фино енергийно ниво октахедроните внасят баланс.

В този метод вие си представяте октахедрон в центъра на главата си. Той е около инч ( или два сантиметра ) висок. Този въображаем октахедрон е в центъра на главата ви и интересно е, че там също е и местоположението на шишарковидната ви жлеза. Октахедроът и шишарковидната ви жлеза също стоят и в праничния ви тунел.

Този метод включва привличането на фини енергии от магнитното поле на Земята в праничния тунел чрез перинеума и след това изтеглянето на тази фина енергия нагоре в октахедрона, който е разположен в центъра на главата ви. Същевременно фините енергии от магнитното поле на Слънцето навлизат през коронната ви чакра и слизат в октахедрона, който е разположен в центъра на главата ви. Когато тези две фини енергии се срещнат в октахедрона, те създават алхимична реакция. Чрез структурата на октахедрона освободената енергия по природа е балансираща и този балансиращ ефект се разпростира в цялата ви нервна система. Това е много пост и все пак високо ефективен и елегантен метод.

Първоначално може да изглежда тромав, но след като го почувствате, методът ще стане така естествен за вас, както дишането. Към метода има пет стъпки.

Стъпка едно: Усетете праничния си тунел, който продължава от коронната ви чакра на темето ви през центъра на тялото ви надолу до перинеума. След това продължете канала в Земята. Някои от вас може да усетят навлизане в Земята само на няколко инча, докато други може открият, че той се спуска до самия център на Земята. Няма значение колко дълбоко в Земята се спуска праничният ви тунел, докато осъществява контакт със Земята.

Стъпка две: След това продължете горния край на праничния си тунел през коронната чакра до БА точката си (космически портал или звездна врата), която е разположена над главата ви, където пръстите на ръцете ви биха се докоснали, когато вдигнете ръцете си право над главата си. (Бележка: Вдигането на ръцете над главата вие само с цел обяснение. Вие не държите ръцете си вдигнати, когато използвате метода).

Стъпка три: Представяте си октахедрон, който е около един инч (или два сантиметра) висок, в центъра на главата си. Това ще е основният фокус на вниманието ви по време на метода.

Стъпка четири: Това действие се изпълнява единствено чрез намерение. Може да е полезно тихо да кажете тази фраза „ Чрез собствената си воля задвижвам световете си”. След това издишате естествено, позволявайки на фината енергия от Земята да се придвижи нагоре през праничния ви тунел в октахедрона, докато същевременно позволявате на фината енергия да се спусне от върха на праничния ви тунел чрез БА – точката в октахедрона. Разберете, че вие привличате фини енергии, свързани с магнитното поле на Земята и магнитното поле на Слънцето.

Стъпка пет: Когато тези две енергии се срещнат в октахедрона, който е разположен в центъра на главата ви, позволете си да почувствате пулса на смесващите се две фини енергии. Когато издишате, позволете на тази комбинирана енергия да тече навън в мозъка ви и в нервната ви система по свой собствен начин. С това ние имаме предвид, че тя има вроден интелект и ще тече натам, накъдето трябва да отиде, ако и позволите.

В зависимост от нивото ви на чувствителност може да почувствате усещане за енергия в центъра на главата си. Може да изпитате това като осезаема енергия, която се движи през мозъка ви. Може да усетите много добре пулсации от светлина, излъчващи се от октахедрона. И, в някои случаи, октахедронът може да започне да се върти или преобръща. Всички тези неща са положителни знаци. Ако вашият октахедрон започне да се движи, да се върти или преобръща, поддържайте го локализиран в центъра на главата си. Това е с цел енергиите, създадени в октахедрона, да могат да текат в мозъка и нервната ви система. Това ще внесе балансиращи енергии и ще оживи невронните връзки на мозъка ви, помагайки за засилването на познавателните ви процеси, на паметта и емоционалната стабилност.

Този прост метод може да ви е голям съюзник, когато преминавате през следващата фаза на този Хаотичен Възел. От наша гледна точка този Хаотичен Възел нараства в геометрична прогресия, което означава, че той става още по-интензивен. Нивата на хаоса на вашата Земя (т.е. социално напрежение, политически конфликти, екологичен стрес, финансова несигурност, недостиг на ресурси и т. нат.) ескалират с още по-бързи темпове. Това ще установи ненужно напрежение върху биологичните ви системи.

Ние силно препоръчваме да направите този прост метод част от ежедневието си. По-добре е да преминете през порталите на хаоса с непокътнати умствени и емоционални способности.

Хаторите
14 октомври 2013г.

Мисли и наблюдения на Том

Според Хаторите, можем да очакваме в бъдеще да видим повишени предизвикателства към нашите познавателни функции и към функциите на паметта ни, когато се приспособяваме – или не успяваме да се приспособим – към нови нива на планетарни и космически енергии.

Темата за познавателната функция и паметта е много сложна тема и аз мисля, че е мъдро да се спомене, че Хаторите говорят единствено за тези предизвикателства към познавателната функция и паметта, които са свързани с промените в магнитните полета на Земята и Слънцето.

Ако изпитвате драматични дефицити в познавателните си способности и паметта, които влияят негативно върху способността си да съществувате нормално в ежедневието си – освен временните промени, за които говорят Хаторите – мисля, че е мъдро да се консултирате с професионален лекар. Това е защото някои от предизвикателствата пред последователността на умствените процеси и памет, за които говорят Хаторите, може също да са сигнали за скрит неврологичен проблем.

Импулсът за това съобщение всъщност беше въпрос, който им отправих (към Хаторите) преди около месец. Лично аз изпитвах временно и странно понижаване на обичайното ми ниво на познавателни функции – дотолкова, че ги попитах какво става. Техният отговор е същността на това съобщение.

Откакто получих техниката, я изпробвах в много ситуации и контексти. Представям си, че всеки от нас ще открие нашето собствено правилно време с този метод – което означава колко време да чакаме преди да привлечем следващото вливане на фини енергии в праничния тунел. Лично аз открих, че най-добре е да не се пришпорват нещата и да се позволи известно време, за да се усетят енергиите, които са освободени от октахедрона. В някои случай забелязах много октахедрони, всички от тях се въртяха в различни посоки. Когато попитах Хаторите за това, те казаха, че появата на много октахедрони беше израз на мултиизмерност и би могла да се случи при някои хора. Важното, според тях, е да позволиш на октахедроните да се въртят, по каквито начини искат, но уверете се, че винаги ги поддържате локализирани в центъра на главата.

Мисля, че е по-добре да се практикува техниката в кратки сесии през деня, вместо в по-дълги сесии, което изпробвах по няколко повода. В ретроспекция, мисля, че три минути е идеално време да се включи метода. Когато експериментирах с много по-дълги сесии, понякога ставах твърде „въодушевен”, което значи, че имаше твърде много енергия, течаща в нервната ми система, за моята зона на комфорт. Целта на този метод е периодично през деня да внася кратки взривове на съгласувани енергии в нервната система с цел – баланс. Едно нещо, което харесвам в този метод, е, че той е силно практичен. Той може да се извърши почти навсякъде и по всяко време, когато не сте ангажирани с нещо, което изисква вашето внимание.

Хаторите разглеждат настоящия Хаотичен възел, за който се говори в това съобщение, като нарастваща, приличаща на цунами, енергия с огромни пропорции, която влияе, и ще продължи да влияе на много нива от нашето ежедневие. С други думи, както казваше учителят ми по алгебра в седми клас – „ Ще стане по-зле, преди да стане по-добре”.

Хаторите винаги поддържат мнението, че пътуването на Посветения (тези от нас, които се стремят да се издигнат в съзнанието независимо от „духовните” традиции, които може да следваме) е повече свързано с това, което се случва вътре, отколкото с това, което се случва около нас. Това не означава, че ние не можем или не трябва да влияем на света около нас, но значи, че съкровището на живота (т.е. духовното злато на самосветене) се намира вътре.

Тъй като навлизаме по-дълбоко в настоящия Хаотичен възел, който наистина е „нещо огромно”, както и тези, които ще последват, мисля, че ние всички ще трябва да открием личния си път към вътрешен баланс в свят, който сякаш все повече полудява.

За мен, вътрешния баланс не е цел, а определено е ключов съюзник. Без чувството на вътрешен баланс е трудно да се открие съкровището в нас – духовното злато, за което по-горе споменах.

Надявам се, че вие ще намерите тази проста техника за възвръщане на чувството на познавателен баланс за полезна в тези времена на изпитания. Дали използвате техниката или не, обаче, е без значение. Но намирането на начин за придобиване на чувство на баланс в центъра на растящия хаос е, според мен, жизненоважен набор от умения за всички нас.

Въпреки че те не споменаха двата метода за придобиване на чувство за емоционален баланс, които дадоха в предишни съобщения, също бих ви насочил към the Holon of Balance Холона на Баланса http://www.spiralata.net/kratce/index.php/tom-hatori/590-tom4, както и към the AethosЕтосът https://tomkenyon.com/bulgarian6-1 /дълбока звукова медитация, която дадоха Хаторите, за да навлезем в не-дуалните състояния на съзнание). Тези две съобщения могат да се открият безплатно в раздела Hathor в сайта.

Том Кениън

Превод:Tauno

©2013 Tom Kenyon  All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it in any media you desire so long as you do not charge for it, alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice.