Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Üzenetek Magyarul

Az idõvonal-ugrás mûvészete

a HATHOROK üzenete Tom Kenyon tolmácsolásában

Bár sokak számára ellentmondásosnak tûnhet, az idõvonalatok —az életetek— csak egy a számos egyidejû lehetõség közül. És lehetséges, sõt, születéstõl fogva való jogotok, hogy megváltoztassátok idõvonalatokat és az életetekben rejlõ lehetõségeket.

A kultúrátok, számos okból kifolyólag, elhitette veletek, hogy egy idõvonalra vagytok korlátozva. Ebben az üzenetünkben arra vállalkozunk, hogy megosszuk veletek az idõvonalakkal kapcsolatos tudásunkat, és azt, hogyan lehet megváltoztatni ezeket.

Ha a kaotikus események sokasodnak, mindig több idõvonal fut össze. Mivel a bolygótok belépett egy Káosz Csomópontba és a káosz egyre magasabb szintjeit tapasztalja meg, az általunk idõcsomópontnak nevezett események is sokasodnak.

Idõcsomópontok két, vagy több idõvonal összefutásakor alakulnak ki. Közelségükbõl adódóan idõnként rezgés-hatások lépnek fel, amikor az egyik idõvonal valósága átszivárog, vagyis fizikailag érzékelhetõvé válik a másik idõvonalon lévõk számára. Az erõs idõvonalak szó szerint befolyásolhatják a másik idõvonal lehetõségeit és/vagy valószínûségeit egy idõcsomópontban.

Ezek az evolúciós ugrópontok a felgyorsított fejlõdés óriási lehetõségeit rejtik magukban, ha tudjátok, hogyan használjátok ki õket. A bolygótokon bekövetkezõ események képlékeny volta miatt több idõcsomópont alakul ki. Ez egy nagyon bonyolult és összetett dolog, amit mi megpróbáljuk lebontani a legapróbb részletig, mert úgy hisszük, ez az információ életbevágóan fontos azok számára, akik belekezdtek a felemelkedési folyamatba, továbbá a puszta túlélés miatt is. Elõször fordítsuk figyelmünket az összképre, majd pedig az általunk javasolt egyéni stratégiákra.

Háttér

A bolygótok a teljes átalakulás határán lebeg. Ez az átalakulás sokféle formában kifejezõdhet és ti —a közösség— lesztek azok, akik kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásoljátok a végeredményt.

Vannak a lehetséges kimenetelek között olyanok, melyek beteljesítik a bolygó pusztulásáról és megtisztulásáról szóló jóslatokat. Más idõvonalak, más kifejezõdések, más kimenetelt mutatnak. Egy hirtelen, nem várt ugrás az emberi tudatosságban térdre kényszerítheti az Irányítókat, akik eddig oly negatívan befolyásolták a sorsotokat. És több száz lehetséges másik idõvonal van e két véglet között. Vannak olyan érdekszövetkezetek a társadalmatokban, amelyek az kívánják, hogy maradjatok ebben a hipnotizált állapotban, vagyis, hogy továbbra is abban az illúzióban higgyetek, hogy egy idõvonalra vagytok korlátozva, egy életet tapasztalhattok meg, mivel ezt õk is így hiszik.

De természetetektõl fogva megvan az a képességetek, hogy idõvonalat és lehetõségeket váltsatok bármilyen esemény bekövetkezésekor —legyen ez egyéni vagy közösségi. Mi nem mondjuk, hogy ez „pozitív”. Azt mondjuk, hogy ez tény tekintettel a fejlõdési képességeitekre. Majd elválik, hogy kollektíven el tudjátok-e érni ezt a képességet vagy sem, de a beavatott útja az, hogy fölfelé, a legmagasabb képességekre törekedjen függetlenül attól, hogy mi történik, vagy nem történik körülötte.

A mi nézõpontunkból a közös sorsotok az egyéni választásaitok összegzése, amirõl ti, személyenként, döntötök. Ehhez járulnak az evolúciós és földi erõk, messze túl a ti és embertársaitok befolyásolási képességein. Ebben az erõ kombinációban vannak kozmikus energia minták és a naprendszereteken túlról származó szándékok is, mivel egy összetett kozmikus mátrix, az univerzumotok részei vagytok.

Ha metaforát akarnánk használni, azt mondhatnánk, hogy ti, az emberiség egy hatalmas óceánjárón vagytok. De sokan közületek alszanak és valaki olyan áll a hajó kormányánál, akinek nem kellene ott lennie. Sok történelmi és történelmen túli okból kifolyólag, melyeket itt nem részletezünk, számos lény irányította már ezt a hajót.

De a szerencse forgandó. Egyre többen kelnek fel közületek, bár néhányan még félálomban tántorognak a fedélzeten, ahogy a viharos idõjárást figyelik —amint a világuk a szemük elõtt változik meg. Az Irányítók tudják, hogy sokan felébrednek közületek —számukra túl sokan is.

Tényleg érdekes idõkben éltek!

A jelenlegi ökológiai helyzet a Mexikói Öbölben jó példája a többszörös idõvonalaknak. Annak ellenére, hogy a média mindent megtesz, hogy eltusolja a dolgot, sokan érzik, milyen szörnyû a helyzet és tényleg vannak nehézségek a Mexikói Öböl területén a felszín alatt szó szerinti és átvitt értelemben is.

Korábbi üzenetünkben jeleztük ennek az eseménynek számos lehetséges idõvonalát. Az, hogy a lehetséges idõvonalak közül melyik jelenik meg a háromdimenziós valóságban nincsen kõbe vésve, hanem egy változtatható esemény vagy végeredmény. Ebben az üzenetben azt szeretnénk elmagyarázni, hogyan tudtok, egyénileg, átugrani egyik idõvonalról egy másikra egy pillanat alatt. Ebbõl elõrevetíthetõ, hogy a civilizációtok is képes idõvonalat ugrani, de ezt a témát hagyjuk máskorra.

Egyelõre az egyénekre szeretnénk fordítani a figyelmünket, hogy hogyan tudtok átugrani egy katasztrofális idõvonalról —egy nemkívánt végeredményrõl— valami jóindulatú, életbarát és fejlõdési lehetõségekkel teli másikra.

A félreértések elkerülése végett, vannak technológiai formái az idõvonal-ugrásnak, de az itt átadott információnk az emberi tudatossággal foglalkozik és azzal, hogyan tudtok a saját tudatosságotok és szándékotok erejénél fogva ugrani az idõvonalak között. Ehhez a kísérlethez már a saját természetetekben rendelkeztek a két legnagyobb kinccsel —a szuverén akarattal (hogy válasszatok) és az érzés képességével. Ez a kettõ, megfelelõen kombinálva, lehetõvé teszi számotokra, hogy kívánságotok szerint ugráljatok az idõvonalak között, és társteremtõi legyetek a valóságotoknak ahelyett, hogy gyalogok lennétek egy sakktáblán.


Az alapelv

Az idõvonal-ugrás alapelve magában foglalja a szándékosság néhány fontos területének koordinálását.

1) Meghatározzátok az idõvonalat, amire át szeretnétek térni.

2) Módosítjátok rezgéseteket, hogy megfeleljen ennek az idõvonalnak.

3) Megszilárdítjátok ezt a rezgést, hogy ne ingadozzon.

4) Cselekedtek az új idõvonal kifejezõdése szerint.

5) Kitartás.

Az ötödik stádiumban meg kell tartanotok a választott új idõvonalnak megfelelõ rezgést, az új idõvonalnak megfelelõ választásokkal és kitartani emellett akkor is, ha érzékelésetek ezzel ellenkezõ.

A kitartás utolsó fázisa azért fontos, mert a jelenlegi idõvonalatok a hiedelmeitek és szándékaitok összegzése. Ezen hiedelmek és szándékok erõsségétõl függõen lehetséges, hogy rengeteg energiát kell gyûjtenetek ahhoz, hogy legyõzzétek életetek beidegzõdött mintázatait.

Az információ, amit megosztunk veletek használható arra, hogy megcélozzatok bármilyen idõvonalat vagy élethelyzetet, a legvilágiasabb szituációig. De ebben az üzenetben az idõvonal-ugrás módszerét inkább a felemelkedési folyamattal összefüggésben adjuk meg, s elmondjuk, hogyan tudtok áttérni egy másik idõvonalra annak a kultúrának az idõvonalához képest, amelyben jelenleg éltek.

Sokak számára ez egy forradalmi gondolat, de számunkra ez a természetetek egyszerû igazsága. Teremtõ istenek és istennõk vagytok, és az információ, amit megosztunk veletek születésetektõl való jogotok. Azzal a várakozással és reménnyel adjuk át ezt nektek, hogy sokan fogtok idõvonalat ugrani, elfordítjátok a hajót, amin utaztok és biztonságos és sikeres vizekre vezetitek.

Ennyit a metaforákról, lássuk hát az idõvonal-ugrás csínját-bínját.

Felemelkedés

A felemelkedési folyamat a mi számunkra, a második test, a KA energizálását jelenti, ezáltal emelkedik a rezgésszintje és több fényt bocsájt ki, végül SAHU-vá Halhatatlan Energiatestté válik. Sok féleképpen emelheti valaki a KA-ja rezgésszintjét. A legtöbb spirituális hagyománynak megvan a saját módszere a rezgésszint emelésére, sajnos sokat ezek közül elrejtenek a dogmák, tabuk és õszintén szólva olyan gondolatformák interferencia mintái, melyet azok hoztak létre, akik nem kívánták és nem kívánják a szabadságotokat, mivel a rabságotokból húznak hasznot.

És igen, szomorú, hogy ezt kell mondani, de néhány spirituális tradíciótok —és különösen a vallásaitok— alattomos csapdák, és ahogy a saját lényetek felemelkedése által egyre magasabb szintre kerültök, el kell különítenetek az igazságot a hamisságtól. Csak ti tudjátok vállalni ezt a feladatot, mert ez szükséges a tökéletes tudás megszerzéséhez. Ez magának a tudatosságnak a határa azok számára, akik lényük felemelkedését választották. Õk lesznek az igazság mesterei és nem hagyják abba a hamisság keresését a valóságban. Õk nem a dogmák rabszolgái. Õk nem hajolnak meg senki más, csak a saját istenségük elõtt.


Energetikai szempontból a felemelkedési folyamat akkor kezdõdik, amikor az életerõtök, amit az ókori egyiptomiak Sekhem-nek neveztek, elkezd felszállni a Dzsed-en, a csakrák szent útján. Mindez a felemelkedés legegyszerûbb formájában. Ez a tudatosság kiterjesztése. Ahogy az életerõ behatol a magasabb agyi központokba, és ahogy a KA-tok energizálódik, a felemelkedés másik fázisába értek. Ebben a fázisban elkezditek anyagcserétekben átalakítani a fényt. A fény alatt a spirituális fényt értjük, ami a spirituális világban létezik. Ez a fény táplálja a KA testet és növeli rezgésszintjét. Amikor a KA test rezgése egy bizonyos amplitúdót, vagy rezgés-erõsséget elér ingadozás nélkül, begyújtja egyfajta éteri tûz, amely átalakítja a SAHU-vá, a Halhatatlan Energiatestté. Ez tekinthetõ a felemelkedés e formája végsõ állomásának. De amit szeretnénk nagyon világossá tenni az az, hogy minden elmozdulás ami felfelé irányú a tudatosságban és az életerõ minden elmozdulása a Dzsedben felfelé, függetlenül az alkalmazott módszertõl, része a felemelkedési folyamatnak.

Most szeretnénk ismertetni néhány alapfogalmat és tréning stratégiát, melyek az idõvonal-ugrás alapmódszerét alkotják. Ezután a figyelmünket arra fordítjuk, hogyan tudtok új lehetõségeket teremteni magatoknak, még látszólag nagy nehézségek közepette is. És legfontosabb lépésként, felfedezünk egy jelentõs evolúciós lehetõséget, amely a jelenlegi idõ csomópontotokban létezik.

Az elsõ feladat, amivel szembe kell néznetek, ha egy másik idõvonalra akartok ugrani, az a félelem felsõbbrendûsége. A legtöbb ember fél az ismeretlentõl, de van ebben egy sokkal alattomosabb elem is. Az Irányítók, akik irányítani akarják a sorsotokat, és hasznot akarnak húzni belõle, mesterei a félelem kivetítésének és a médián keresztül próbálják hipnózis és agymosás segítségével elhitetni a tömegekkel, hogy sok félnivalójuk van. És mi közben valóban van némi ok a félelemre, a magasabb igazság nem mutatkozik meg.

A magasabb igazság, ahogy mi látjuk, az a ti képességetek arra, hogy meg tudjátok változtatni a valóságotokat, s az a veletek született képesség, hogy felhasználva a két kincseteket, a szuverén akaratot és az érzés képességét más idõvonalakra tudtok eljutni. Ezt most elmondjuk részletesen.

Mint korábban említettük, az a fajta felemelkedés, amirõl mi beszélünk, az életerõtök egyszerû elmozdulásával kezdõdik a dzsedben, vagy a gerincvelõben, és a magasabb agyközpontok felé tart. Amint ez megtörténik a KA testetek energia kerekei, a csakrák új módon aktiválódnak. Ez új lehetõségekre, új felismerésekre, újfajta inspirációra és kreativitásra nyit ablakot. De ha a tudatosságot megbénítja a félelem, bezárva tartják az alsóbb központok, a túlélés, szex és hatalom ösztönei.

Számos történelmi és történelmen túli okból kifolyólag, mint ahogyan arra már utaltunk, voltak és vannak olyanok, akik arra szövetkeztek, hogy az emberiséget az alacsonyabb központok szintjén tartsák és fenntartsák a félelmet, mint a sors irányításának eszközét. Ezért minden mester számára, aki a felfelé vezetõ utat választja, az elsõ nehézség, amellyel szembe kell néznie, az a Félelem Völgye — azaz illetõ kultúrája által kivetített gondolatformák. Ezután át kell haladnotok a korlátoltság kapuján, amely megakadályozza, hogy felismerjétek a hazugságokat, melyeket a legszentebb vallásaitok is fenntartanak.

De tegyük fel, hogy megvan bennetek a bátorság és lelkierõ, hogy vállalkozzatok erre az átkelésre, és mondjuk, a példa kedvéért, hogy egy jótékony idõvonalat választottatok: a szeretetet. Így térhettek át erre, és ne feledjétek, hogy ugyanez az elv vonatkozik bármely más idõvonalra is, amelyet magatoknak alkottok.

Felkészülés és gyakorlás

Az elsõ lépés, hogy azonosítsátok azt az idõvonalat, amelyet meg kívántok alkotni, amelyben élni szeretnétek. Ebben az esetben az idõvonal a szeretet. A második lépés, hogy arra a rezgésszintre kerültök, amely megfelel az idõvonalnak. Ebben az esetben ez a szeretet érzése, vagyis ezt az érzést kell fenntartanotok, amennyire csak tudjátok. Így szeretetet sugároztok mások és magatok felé is.

A harmadik lépés a rezgésszint megszilárdítása, hogy ne ingadozzon. Ez fontos szempont az idõvonal-ugrásban, mert a régi rezgési állapotnak saját élete van. Pusztán az, hogy létrehoztatok egy új idõvonalat és ennek megfelelõ rezgésszintre kerültetek még nem garantálja, hogy az idõvonal megjelenik vagy folytatódni fog. Meg kell szilárdítani az elért rezgésszintet, mert ez tartja fenn a kapcsolatot az új idõvonallal.

Az elsõ két lépéshez a szuverén akaratok kell. Kiválasztotok egy idõvonalat, amelyet meg szeretnétek tapasztalni. Kiválasztotok egy ennek az idõvonalnak megfelelõ rezgésszintet. És a harmadik lépésben —a rezgésszint megszilárdításánál— a természetetek második kincsét használjátok, az érzés képességét.

Átérezvén azt a rezgésszintet, amelyben lenni szeretnétek, megerõsítitek azt. És ha ezzel egyezõ érzelmi állapotba kerültök például a megbecsülés vagy a hála érzésén keresztül, meggyorsíthatjátok a megszületését.

Az új idõvonal megbecsülése, vagy az iránta érzett hála oly módokon katalizálja annak valóságát, ami megrémíti az elmét. Így történik, hogy a természet két kincse összekapcsolódik ebben a három lépésben. A következõ lépéshez ismét a szuverén akarat kell. Kitartónak kell lennetek, meg kell tartanotok az új idõvonal vízióját és a rezgésszintjét függetlenül attól, mit mondanak az érzékeitek. Ezen a ponton buknak el sokan.

Az új idõvonal megjelenéséhez a háromdimenziós valóságban összegyûjtött energia kell. Ha megtartjátok az új idõvonal vízióját, a megfelelõ rezgésszinttel (érzéssel) és közben hálával azért, jelezvén, hogy már létezik, energiát tudtok gyûjteni.

A feladat itt az, hogy hûek legyetek a víziótokhoz miközben figyeltek arra, amit a jelenlegi valóságotok mutat. Ez nem tettetés. Hanem szembenézés a valóság jelenlegi formájával és párhuzamosan fenntartani egy magasabb víziót. Más szóval élitek az életeteket a jelenlegi valóságban, míg párhuzamosan fenntartjátok egy másik élet vízióját. Ez a mûvészet.

A példánkhoz visszatérve, ha olyan életet szeretnétek teremteni, amelyben több a szeretet, arra a rezgésszintre kell kerülnötök azáltal, hogy szeretetet sugároztok mások felé. Ha még arra is képesek lennétek, hogy hálát érezzetek ez iránt a rezgésszint iránt, az meggyorsítaná az új idõvonal létrehozását.

A valóságban lesz egy olyan idõszak, amikor felismeritek, hogy nem mindenki képes szeretetet adni, és kapni sem. A víziótokat ekkor finomítani fogják az élet valóságai; a tudatosságotok természetes módon érik meg, amint a jelenlegi idõvonalatok tényeivel foglalkoztok, miközben az új idõvonalatok születõben van.

Ennek az elõrehaladásnak az egyik eredménye az lesz, hogy mestereivé váltok a szeretetnek és annak, hogyan bánjatok az olyanokkal, akik nem tudnak erre a rezgésszintre eljutni. Végeredményben egy olyan életet fogtok megtapasztalni, ahol több a szeretet, több ember fejezi ki ezt irántatok, és ti irántuk. És amikor olyannal találkoztok, aki erre nem képes, kapcsolatba tudtok vele kerülni anélkül, hogy ezt saját magatokban elveszítenétek.

Így alapoznátok meg az új idõvonalat és egy új valóságot magatoknak.

Most térjünk vissza a kollektív idõvonalra.

Amint korábban említettük, az idõcsomópontok olyan elágazási pontok, ahol több idõvonal fut össze, és át tudtok ugrani egyikrõl a másikra, ha tudjátok, hogyan kell. Az elõzõekben elmondtuk az alapelvet, ami az egyéni idõvonalakra vonatkozik. Most lássuk, hogyan lehet átugrani egy, adott közösség idõvonalától eltérõ idõvonalra.

Bár ellentmondásosnak tûnhet, lehetséges egy másik idõvonalon élni és más élettapasztalatot szerezni, mint a körülöttetek élõk.

Mondjuk el ezt most más szavakkal. Lehetséges a mennyországban élni, miközben mások gyötrõdnek. A tudatosság legmélyebb szintjein ez egyszerûen választás kérdése.

Felismertük, hogy benneteket a múltban és a jelenben is olyan erõk manipulálnak, amelyek rabságban akarnak tartani. A mi célunk ebben az üzenetben az, hogy megadjuk nektek a kulcsot, hogy kiugorhassatok ebbõl a rabságból, és ne ragaszkodjatok annak történelméhez, és személyeihez. Mivel valójában az igazi Irányítók számotokra láthatatlanok, Õk a Bábjátékosok.

Amint a kaotikus események fokozódnak sok lehetõségetek lesz idõvonalat ugrani. Az a javaslatunk, hogy ne feledjétek a korábban megbeszélt lépéseket. Lehet, hogy úgy fogjátok kipróbálni ezt a módszert, hogy kísérletet végeztek. Válasszatok valamit, amit szeretnétek a valós életetekben megjeleníteni, használjátok az elmondott lépéseket és meglátjátok, mit tudtok létrehozni.


Fizikai és spirituális túlélés

Sokkal fontosabb következmény miatt adjuk át ezt az üzenetet, mintsem hogy személyes vágyakat alkossunk. Ez a “következmény” szó szerint a túlélésetekkel kapcsolatos, mind fizikai, mind spirituális értelemben.

Ahogy a kaotikus események fokozódnak, az intuíciós képességetek fontosabb lesz, mint valaha.

Néhányan “púpok”-nak hívják. Anélkül, hogy tudnátok hogy, honnan tudjátok, hirtelen tudjátok, mit kell tennetek egy adott helyzetben.

Így mûködik az intuíció. Ezekben a pillanatokban egy találkozási pontban vagytok —egy idõ csomópontban— ahol más idõvonalra és más következményre tudtok áttérni.

Az intuitív fogékonyság növekedése fémjelzi a személyes felemelkedést, a tudatosság szintjének emelkedését. Egy fejlettebb intuíciónak nyilvánvalóak elõnyei vannak a fizikai túlélés szempontjából.

Egy perccel ezelõtt mondtunk valamit, ami ellentmondásos lehet néhányak számára. Azt mondtuk, hogy az idõvonal-ugrásnak mind a fizikai, mind a spirituális túlélés szempontjából vannak elõnyei.

Itt arra gondolunk, hogy egy másik idõvonalra, másik kimenetelre való ugrás képessége bizonyos helyzetekben a fizikai túlélést segítheti. A spirituális túlélés alatt azt értjük, hogy a spirituális felébredésetek is fenyegetve van. Ha elveszítitek a saját igazságotok nyomát, ha elveszítitek a két kincset, mely a természetetekben rejlik —a szuverén akaratotokat és az érzés képességét— akkor spirituálisan veszélyben vagytok. Ne veszítsétek szem elõl ezeket a kincseket magatokban. Amikor a kaotikus események fokozódnak, ahogyan fognak is — mivel ez egy új világ születése—, az Irányítók is megnövelik erejüket. Gyanakodva tekintsetek az agymosásra és minden olyan gondolatformára, mely a szuverén akaratotokat kívánja korlátozni, függetlenül annak eredetétõl —még akkor is, ha valamely “szent” vallásotoktól származik.

Minden gondolatforma, amely a választás szuverén akaratát vagy az érzés képességét korlátozza kerülendõ, mindegy, hogy szent viseletbe vagy politikai korrektségbe öltözik. Ez életbevágó fontosságú azok számára, akik ezt az utat spirituálisan sértetlenül szeretnék túlélni.

Az idõvonalak összetartása és a lehetõségek megváltoztatása

Most fordítsuk figyelmünket ennek az üzenetnek a fõ céljára. Minden, amit ez idáig elmondtunk háttér információ volt és javaslatok arra, hogyan eddzétek tudatotokat, hogy idõvonalat tudjatok ugrani.

De most figyeljünk azokra a nagyon fontos idõvonalakra, amik a teremtésetek nélkül is léteznek. Ezek a létezés egy más rendjét szolgálják. Ezeket nem a személyes választásotok hozza létre. És ezek egymással homlokegyenest ellentétesen léteznek.

Ti, amint már számtalan alkalommal elmondtuk, többszörös idõvonalakon és lehetõségek között szimultán léteztek. Az egyik idõvonal, amit ti és az emberiség jelen pillanatban megél, beteljesíti a bukásról és a bolygó pusztulásáról szóló jövendöléseket. Ez egy nagyon is valós idõvonal. De ez csak egy lehetséges idõvonal. Egy konvergencia pontban vagytok, egy idõ csomópontban, ahol lehetséges a világvége lehetõségrõl egy új Földre és egy új fajta létezésre ugrani.

Ez az idõvonal, amit mi Új Föld-nek hívunk nagyon más tapasztalás, mint a jelenlegi valóságotok. Ebben az idõvonalban a Földet mélyen megbecsüli és hálával övezi az emberiség, amely megérti és értékeli azt az igazságot, hogy minden élet egymással kölcsönösen össze van kötve.

Itt a Földet nem pusztítják és zsákmányolják ki a profit érdekében —saját ökoszisztémája rovására. A technológiák is megváltoznak az emberi tudatosság felemelkedése által. Elmúlt a jelenlegi kor életveszélyes és pusztító gondolkodásmódja. A háborúk a múlté lettek. Az Irányítók, akik a vallások, a gazdaság és a nemzetközi kapcsolatok manipulálásával negatív hatást gyakoroltak a sorsotokra, lemondtak a hatalmukról. Magát az életet tartják szentnek és az emberiség az anyag szentségének új megértését éli. Nincs háború a Menny és a Föld között ebben az új világban.

Sok mindent mondhatnánk még errõl az idõvonalról, de reméljük, érzékelitek a különbséget ezen idõvonal és aközött, ami végül a bukásba és pusztulásba vezet.

Még egy dolgot szeretnénk elmondani az Új Föld idõvonaláról. Ezt a sajátosságot különösen értékeljük. Ezen az új idõvonalon a világok közötti fátylak vékonyak és nagyobb kölcsönhatás van az emberek és a hozzánk hasonló intergalaktikus lények között, valamint az általatok úgy nevezett spirituális világokkal.

Itt kell elmondanunk, hogy nincsen szándékunkban vezetni titeket, mert a be nem avatkozásban hiszünk. Nem fogunk beleavatkozni a szabad akaratotokba. Viszont megmutathatjuk nektek, amit látunk.

Az ókori Egyiptomban volt egy istennõ, Maat, aki kezében egy mérleget tartott, a halál után a Beavatott szívét a mérleg egyik serpenyõjébe helyezték, a másikba pedig egy madártollat. Ha a szív könnyû volt, mint a pehely (toll) a Beavatottat beengedték a Mennyországba — vagyis a magasabb tudatosság szintjeire. De ha a szív negatívsággal volt terhes, sajnálattal és szomorúsággal, a Beavatottnak vissza kellett térnie az alacsonyabb világokba.

A valóságban az emberiség most találkozik Maattal. Minden ember, aki a bukás, pusztulás és horror idõvonalában hisz ehhez a valósághoz járul hozzá. Mindenki, aki valóságosnak tartja az Új Föld idõvonalát, ahhoz a valósághoz járul hozzá.

Nem vagytok tehetetlenek ebben a helyzetben. Természetetekben benne van a képesség saját magatok és a bolygó —különösen az emberiség— radikális megváltoztatására. Ha érzitek az Új Föld idõvonalának a rezgését és azt választjátok, hogy ebben az új fajta létezésben életek, akkor úgymond hozzáadjátok a súlyotokat és segítetek elbillenteni a mérleget.

Szeretnénk elmondani valamit, amit már korábban is mondtunk, mert életbevágóan fontos. Lehetséges a mennyben élni, miközben a körülöttetek élõk gyötrõdnek. Ez nem attól függ, hol vagytok idõben és térben, hanem a rezgésszintetektõl.

Ha érzitek az igazságot abban, amit mondunk és az Új Föld-höz tartozást választjátok, akkor köszöntünk titeket egy új idõvonalon és egy új sorsban.

Azt javasoljuk, hogy menjetek végig az idõvonal-ugrás lépésein, amit korábban elmondtunk és kezdjétek el a nagy kísérletet. Lépjetek be az Új Föld idõvonalába és készüljetek fel csodálatos dolgokra.

Végül —hagyjátok, hogy a Föld beszéljen hozzátok. Hagyjátok, hogy õ dédelgessen és átadja nektek a legmélyebb tudását és bölcsességét. Nagyszerû szövetséges lesz az eljövendõ változások idején.

Egy következõ üzenetben további információkat adunk az idõvonal-ugrásról és az Új Földrõl. De egyelõre reméljük, alapjaiban megértettétek, hogyan lépjetek tovább.

Mint mindig, ilyen nagy nehézségek közepette is, amiket most átéltek, egy magasabb látomást mutatunk nektek, az emberiség családjának. Látjuk rejtett nagyságotokat, bár lehet, hogy ti magatok nem látjátok. Fényt tartunk ebben a sötét órában. Ez csak emlékeztetõje annak a nagy fénynek, ami bennetek van. Itt az ideje, hogy felszabadítsátok ezt a fényt. A következõ generációk áldottak lesznek felemelkedésetekkel. Így legyen.

A Hathorok
2010. augusztus 3.


Tom gondolatai és megfigyelései

Több dolog is megragadta a figyelmemet ebben az üzenetben. Elõször is a történelmen túli kifejezést használták, amit korábban még sohasem hallottam. Amikor errõl kérdeztem õket azt mondták, hogy ez különféle intergalaktikus hatások leírására szolgál, mely meghaladja a lineáris idõt. Tehát a hatások, melyekrõl beszéltek az idõn kívül keletkeztek, ahogyan mi értjük, majd a mi idõvonalunkon mutatkoztak meg a történelem elõtti koroktól napjainkig. Nem értek teljesen mindent, amit itt mondanak. Csak átadom.

Mivel annyiszor kihangsúlyozták az idõcsomópontok jelentõségét és olyan részletesen elmagyarázták, hogyan ugorjunk egyik idõvonalról a másikra, megkérdeztem õket, mennyi ideje van még a jelenlegi idõvonalnak. Szerintük ez az idõvonal nagyon fontos, mert többféle, összetartó lehetséges/valószínû idõvonalat tartalmaz melyek hatással lesznek a bolygóra és a fajok sorsára. Kettõ idõvonalat emeltek ki, az egyik az, amely beteljesíti a bolygó megtisztulásának és a pusztulás jóslatát és ezzel együtt azt, amely egy jóindulatú jövõbe vezet, amelyet az Új Földnek hívtak.

Szóval mikor kezdõdött ez az idõvonal és hol ér véget? Szerintük ez az ellentétes pólusokat tartalmazó idõvonal a háromdimenziós valóságunkba ez év júliusában lépett be és több féle formában 2013. júliusáig fog tartani.

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy nem azt mondják, hogy az Új Föld idõvonala ebben az idõcsomópontban fog megszületni. Valójában, szerintük, ez a jóindulatú idõvonal már jó ideje léteik. De az ellentétes pólusú idõvonalak a bolygó pusztulásával / bolygó újjászületésével most nagyon közel kerültek egymáshoz (idõcsomóponti szempontból). Így, ha valaki tudja, hogyan ugorjon az idõvonalak között sokkal egyszerûbb most megtennie, amikor a vágyott idõvonal olyan közel van ahhoz, amin élünk.

Ennek az idõvonalnak a jelentõsége, hogy az emberiség most választóponthoz érkezett, ahol el kell döntenie, melyik idõvonalat fogja megtapasztalni, mint kollektív valóságot. És a Hathorok szerint, az uralkodó valóságot az egyéni és kollektív szinten tett választásaink fogják lehorgonyozni.

Ebben az üzenetben a Hathorok átadták az idõvonal-ugrás alapmódszerét, amely, mint kiemelték, elsõrendû információ azok számára, akik egy másik, jobb indulatú valóságban szeretnének élni, mint az egyre szürrealistább és élet-negatív valóság, amit az emberiség most megtapasztal.

A Gyakorlás és felkészülés címû része az üzenetnek egyértelmûen használható, mint az egyéni megjelenés módszere. Valójában azok, akik hasonló dolgokkal kísérleteztek ezt az információt leginkább Megjelenés 101-ként értékelnék. De a módszerek egyszerûségét meghazudtolja mélységük. A Hathorok mesterei a bonyolult fogalmak és technikák egyszerûsítésének, és ez sem más. Bár részükrõl az alapmódszer átadásának célja nem az, hogy vágyakat jelenítsünk meg, mûködni fog erre a célra is, ám ez inkább egy olyan módszer, mely lehetõvé teszi számunkra, hogy radikális módon megváltoztassuk a bolygó valóságát —ha nem az emberiség egészének, legalább magunknak.

Tetszett az a metafora, amit a jelenlegi helyzetünk leírására használtak —a hajó a tengeren. Valóban, a mostani helyzet arra emlékeztet, ami a Titanic-on történt, miközben elsüllyedt. A hajó beleütközött egy jéghegybe és a hajótest lenti részei vízzel telnek meg. Elõször megpróbálták elrejteni a veszélyt a felsõ fedélzeten lévõk elõl. A party tehát folytatódott, a zenekar játszott, míg a vég elkerülhetetlen volt.

A fogyasztástól megszállt kultúránk media-hisztériája közepette néhányan felhívják a figyelmet, hogy a hajónk, az S.S Nyugati Civilizáció vészesen oldalra dõl, vagy éppen veszélyesen mélyre süllyed a vízben.

A Hathorok hiszik, hogy ha elég ember ugrik idõvonalat, és hagyja maga mögött a megjósolt bolygó pusztulás idõvonalát, és e helyett belépnek egy jobb indulatú, élet-igenlõ valóságba, amit õk az Új Föld-nek neveznek, akkor a katasztrofális jövendölések a bolygónk jövõjével kapcsolatban nem válnak valóra.

De azzal is tisztában vannak, hogy még ha a közösségnek nem is sikerül egy magasabb sorsra váltani, valami figyelemre méltó fog történni azokkal, akiknek van bátorságuk egy másik valóságban élni, mint abban, amelyet a jelenlegi kultúránk ránk bélyegez.”Lehetséges a mennyben élni, miközben a körülöttetek élõk gyötrõdnek.”

Van még valami a legutóbbi üzenetben, amit életbevágóan fontosnak tartok —különösen azoknak, akik meg akarják kísérelni az idõvonal-ugrást. És ez a „valami” a káprázatra vagy „mágikus gondolatok”-ra való emberi képességünkkel kapcsolatos. Ha valaki nem ismerné a kifejezést, a „mágikus gondolkodás” egy olyan gondolkodásbeli rendellenesség, amelyben szenvedõ ember azt hiszi, hogy azáltal, hogy gondol valamire az meg is valósul anélkül, hogy õ maga ezért bármilyen erõfeszítést tenne.

Van szerintem egy nagyon mérgezõ eleme a New Age gondolkodásmódjának, amely bátorítja a visszautasítást, mint az élet problémáinak kezelését (pl. mágikus gondolatok). És bizonyos, hogy a világunkban jelenleg meglévõ és fokozódó õrület egyre több kezelni való nehézséget jelent számunkra. De ha valaki ezeket a sorokat olvasván azt hiszi, hogy a visszautasítás elfogadható a jelenlegi idõvonal valóságának kezelésére, szeretném leszögezni, hogy a Hathorok valami éppen ezzel ellenkezõrõl beszélnek.

Az idõvonal-ugrás mûvészetének része, hogy megtartjuk a látomását és a rezgésszintjét az új idõvonalnak, amit meg szeretnénk tapasztalni. De ezzel egy idõben figyelmet kell fordítanunk a jelenlegi valóságokra azon az idõvonalon, melyen élünk. Ez egy fajta világok között élés, és erre a képességnek a megszerzésére hívnak a Hathorok.

Gyanítom, hogy sokan, akik idõvonalat próbálnak ugrani (magamat is beleértve) meg fogunk tapasztalni egy tanulópályát ahol nem fog sikerülni átugrani egy másik idõvonalra, vagy fenntartani azt. Ez teljesen normális, amikor új képességet tanulunk és igen, ez mindenképpen egy új képesség —bár egy mélyrõl jövõ képesség. Így azt tanácsolom minden újonc idõvonal-ugrónak, hogy legyünk elnézõek magunkkal, hagyjuk hátra az önkritikát és jó humorérzékkel lépjünk ebbe a tanulási kísérletbe. Végül is az egész, bizonyos nézõpontból, egy nagy kozmikus tréfa.

Hogy hogyan sikerül boldogulni egy változó (néhányan úgy mondanák haldokló) civilizáció valóságaiban és közben szívünket és elménket egy új idõvonalon tartani, amin élni szeretnénk, ez kétségtelenül mûvészetté fog válni.

És így… társaim az Élet Rejtélyeinek Mûvészei között, ti, kik beleszerettetek a látomásba és van bátorságotok ugrani, rátok emelem poharam.

Tisztelgek elõttetek és a nagy vállalkozás elõtt, amibe most belekezdünk, amely nem kevesebb mint a felemelkedés a legmagasabb értékeinkhez, mint emberi tapasztalatot élõ spirituális lények.

Áldás nektek és szeretteiteknek,

Tom Kenyon